top of page

Adelijke specht
 

Er zijn van die vogelsoorten die je voor kennisgeving aanneemt. Je veronderstelt dát ze er zijn, maar gezien heb je ze nooit. Een van die soorten is de zwarte specht, de vogel op pagina 129 van mijn beduimelde vogelgidsje Vogels om ons heen. Nu moet dat om ons heen relatief worden gezien. Ik was zeven, kind van zware zeeklei en met een zeer beperkte actieradius; geen wonder dat ons paden elkaar niet kruisten.

 

Maar nu die laatste beperking is weggevallen, is er geen excuus meer. De paden op de lanen in! Om precies te zijn naar het aristocratische Beetsterzwaag met zijn oude uitgestrekte loof- en naaldbossen, hét biotoop van de zwarte specht. Letterlijk ook zijn bakermat; hier is in 1958 Frieslands eerste broedgeval vastgesteld.

 

Zijn zwarte pak is onmiskenbaar, daar zal het niet aan liggen. Het is meer de teruggetrokken levenswijze die roet in het eten kan gooien. Daarom is het goed kennis te nemen van zijn 'regenroep' en 'lach'. Want ook wie hem hoort, mag hem afstrepen!

 

Hoewel de zwarte specht een jaarvogel is, dus het hele jaar te zien, kiezen we een morgen in februari, als terriotoria worden bezet en de hormonale huishouding hem hopenlijk iets te driest maakt.

Een fraaie vogel verdient een fraai vertrekpunt: Het Witte Huis in Olterterp. Op de parkeerplaats slaan we links in oostelijke richting het brede zandpad in, de vroegere Lykleane. Deze 'lijklaan' was oorspronkelijk de weg naar de particuliere begraafplaats van de adelijke familie Van Boelens. Hier haken we aan bij het Van Boelens-Ommetje, een wandeltocht van 4,5 kilometer.

 

Op stapel voor februari 2016, verslag volgt.

'Lach'

Hannu Jännes, XC214196.
Toegankelijk via www.xeno-canto.org/214196.

'regenroep'

Jerome Fischer, XC194296.
Toegankelijk via www.xeno-canto.org/194296.

 

bottom of page