top of page

Friesland vogelland, bondiger kan niet.

Of, zoals een Fries het zou zeggen: het 'tilt' hier op van de vogels! En terecht, Friesland is rijk gestoffeerd met weilanden, bossen, meren, vennen, moerassen, duinen. En wat te denken van ons fenomenale Wad, afgezet met vier parels: onze prachtige Friese eilanden. Landschappen met een enorme varieteit aan vogels, het hele jaar rond. Maar waar te beginnen? Met deze site wil u graag een kontje geven. Met o.a. een blog en een overzicht van Frieslands mooiste vogelgebieden wil ik u over de Friese streep/afsluitdijk trekken! Garantie dat u de door mij aangehaalde soorten ook daadwerkelijk zult zien, geef ik niet.Want, om een markante Friese vogelaar te citeren:
"Ik heb ze niet aan touwtje!" 

boerenzwaluw.jpg

Deze morgen is de lucht langs het IJsselmeer vergeven van zwaluwen. Huis- oever-, maar vooral boerenzwaluwen. Zwaluwen die opvetten en hun veren soigneren voor de Grote Reis. Een heroïsche reis van meer dan achtduizend kilometer, nog voorbij de verzengende woestijnen van de Sahara. Heroïsch ook omdat van deze zwaluwen, die per stuk slechts een eetlepel kwark wegen, maar een klein gedeelte terug zal keren. En dat plaatst dit portretje van deze jonge boerenzwaluw, twee meter naast de auto, in een droef perspectief. Memento Mori op een stralende dag.

IN SEPTEMBER...

 • op goede trekdagen tientallen grote jagers langs de Noordzeekusten van onze waddeneilanden

 • langs dezelfde kusten kans op Jan van Genten, vaak na stevige aanlandige wind 

 • kleine zilverreigers bij de Westerplas op Schiermonnikoog 

 • groenpootruiters langs de slenken van het Noorderleech

 • kemphanen, Krombek- en kleine strandlopers voor de schuilhut in Ezumakeeg

 • grote aantallen rosse grutto's en kanoeten op het wad 

 • doortrekkende tapuiten op waddeneilanden en lang Ijsselmeerkust

 • visarenden in de Oude Venen 

 • enorme aantallen bergeenden en kluten bij Westhoek

 • kraanvogels in het Fochteloërveen

 • grauwe franjepoten rond het Lauwersmeer

gif.gif

SPOTLIGHT

grauwe franjepoot.jpg

In september een mooi kansje op grauwe franjepoten bij Ezemakeeg!

banner onder.jpg

Vogels in Friesland

bottom of page