top of page

Top 10

 1. Tapuit

 2. Bladkoning

 3. Rotgans

 4. Lepelaar

 5. Blauwe kiekendief

 6. Slechtvalk

 7. Roodborsttapuit

 8. Houtsnip

 9. Keep

 10. Kruisbek

Kansje!

 1. Bladkoning

 2. Ruigpootbuizerd

 3. Sperwergrasmus

recente waarnemingen op waarneming.nl

Vlieland

Roodoogvireo, blauwstaart, Humus bladkoning, Pallas' boszanger: een kleine greep uit het rariteitenkabinet van Vlieland. Want wie op Vlieland vogelt, moet zich altijd schrapzetten voor een vreemde eend in de bijt. Wat te denken van brilzee-eend, koningseider, monniksgier of sneeuwuil? Maar ook buidelmezen, baardmannetjes, roerdompen, porseleinhoentjes, kluten, sprinkhaanrietzangers, roodborsttapuiten, boomvalken en duizenden meeuwen, sterns en steltlopers. Eén ding is zeker: een fietstocht van 25 kilometer langs de voor u gemarkeerde vogelkijkpunten levert altijd iets moois op!

vlieland overzicht.gif
vlieland (kaart).jpg

(1) Noordzeestrand
(53.298, 5.02461)

Langs het hele Noordzeestrand (tussen haakjes de piekmaand) o.a. drieteenstrandloper (vrijwel hele jaar), Jan-van-Gent (oktober), zwarte zee-eend (oktober), roodkeelduiker (oktober), grote stern (augustus), kleine jager (oktober), rosse grutto (januari), sneeuwgors (wintermaanden), zeekoet (oktober), paarse strandloper (wintermaanden), dwergstern (zomermaanden, broedt op niet toegankelijk Vliehors), grote jager (oktober), kanoet (mei en juli).

 

(2) Lange Paal
(53.28466, 5.02779)

Singels rond de camping herbergen in voorjaar veel broedvogels waaronder kleine barmsijs, nachtegaal, houtsnip, koekoek, spotvogel grauwe en bonte vliegenvanger. In zowel voor als najaar kans op beflijster en rouwkwikstaart. Ook gezien: Humus bladkoning, blauwstaart en roodoogvireo.

(3) Dodemansbol

(53.27057, 4.98502)

 

Vogelkijkhut met uitstekend zicht op wad. In voor en najaar vele steltlopers waaronder kanoeten, rosse grutto's, groenpootruiters en zilverplevieren. Lepelaars (van mei tot november). Let vooral in oktober op oeverpiepers. Soms krombekstrandloper en grote gele kwikstaart. Met veel geluk een vuistdikke krent in de pap: sneeuwuil, grote en roodkeelpieper zijn hier gezien.

 

(4) Posthuiswad en kwelder
(53.26419, 4.97474)

 

Hoogwatervluchtplaatsen met veel zilverplevieren (vooral in mei), kleine strandlopers, rosse grutto's, krombekstrandlopers, groenpootruiters, oeverpiepers en rotganzen. Grote kans op slechtvalk. Met enig geluk zwarte rotgans, witbuikrotgans, roodhalsgans, grauwe en rosse franjepoot en breedbekstrandloper.

(5) Bomenland
(53.26878, 4.96771)

Vogelkijkhut met uitzicht over Vallei van Malgum. In voorjaar vrijwel zeker tapuit en roodborsttapuit. Ook kleine barmsijs, koekoek en sprinkhaanrietzanger. Kans op jagende boomvalk en blauwe kiekendief. Ook gezien roodpootvalk, zwarte ooievaar, kraanvogel en ortolaan.

(6) Eerste Kroonspolder
(53.26211, 4.95901)

In voorjaar honderden baltsende eidereenden. Verder rietzanger, zomertaling, blauwborst, lepelaar, tapuit, nachtegaal, baardman, roerdomp, porseleinhoen en kleine zilverreiger. In najaar baardman en slechtvalk. Dan ook kansje op morinelplevier, rosse franjepoot en grote gele kwikstaart. Toevalstreffers maar hier wel gezien: citroenkwikstaart, izabeltapuit en roodkopklauwier.

(7) Derde Kroonspolder
(53.25545, 4.9526)

Op eilandjes broeden visdief, kokmeeuw en kluut. Ook in voorjaar blauwborst, roerdomp, rietzanger en sprinkhaanrietzanger. In najaar o.a. lepelaar, baardman, bokje, slechtvalk, beflijster, grote gele kwikstaart, groenpootruiter, kleine zilverreiger en smelleken. Zet je schrap voor iets bijzonders; in deze polder zijn o.a. blauwstaart, bosgors, havikarend, roodoogvireo, koningseider en Pallas' boszanger gezien.

(8) Vierde Kroonspolder
(53.25346, 4.94663)

In voorjaar o.a. broedplek voor o.a. roerdomp, blauwborst, nachtegaal, lepelaar, baardman en sprinkhaanrietzanger. En sinds 2013 buidelmees! In najaar o.a. baardman, blauwe kiekendief, groenpootruiter, kleine zilverreiger, slechtvalk, beflijster (ook voorjaar), keep, smelleken, grote gele kwikstaart en kleine strandloper. Ook gezien: roodstuitzwaluw en klein waterhoen.

bottom of page