top of page

Ronde van Lesbos

 

Een variant op het klassieke klaverjassen, maar dan voor drie personen!

Delen

Iedere speler krijgt tien kaarten (zeven in de hand en drie blind op tafel). Van de twee restkaarten leg je één blind op tafel. Hierop leg je vervolgens de laatste opengedraaide kaart. Dit wordt de troefkaart waar spelers op kunnen spelen of passen.

Spelen of passen?
De speler links van de deler speelt of past. Past hij, dan kiest speler twee of hij speelt of past. Past ook hij dan mag speler drie beslissen of hij speelt of niet. Passen alle spelers dan is speler één verplicht te spelen op de (troef)kaart die blind onder de eerste troefkaart ligt. Deze nieuwe troefkaart mag iedereen zien. De speler die (al of niet verplicht) speelt, krijgt de beide restkaarten. Iedere speler neemt, naast zijn zeven kaarten, nu ook zijn drie blinde kaarten in de hand. De spelende speler heeft nu twaalf kaarten in de handen (zeven plus drie plus twee) waarvan hij twee kaarten naar eigen keuze weer van de hand doet. Deze twee kaarten zijn voor de speler die de laatste slag binnenhaalt. 
 

Spelregels
De spelregels (zoals bekennen en overtroeven) zijn dezelfde als die van het klaverjassen.

Roem
Roem telt, zowel in de hand als op tafel. Een carré (vier azen, heren, vrouwen, boeren of tienen) valt nooit op tafel, maar kan zich wel in één hand bevinden. Ook een lange vijfkaart (bijvoorbeeld harten 8, 9, 10, B, V) telt voor roem. Vijfkaart en carré is 100 punten, carré boeren 200 punten, een vierkaart (bijv. 10, B, V, H) is 50 punten en een driekaart is 20 punten, evenals stuk (heer én vrouw van troef). Meld je roem vóór je je eerste kaart speelt. Als alle drie spelers zijn geweest, wordt gekeken wie de hoogste roem heeft. Alleen díe roem telt. Bij even hoge roem meld je de hoogste kaart van je roemreeks, of bij carré de soort. Bij gelijke drie-, vier- of vijfkaart geldt, dat deze van de troefkleur hoger is dan de rest. Is het dan nog gelijk, dan is de eerste melder het hoogst. De roem van stuk telt altijd. Meld deze pas als je de eerste kaart van dit stuk bijgooit. 
 

Doel
De deelnemers moeten proberen de speler ‘nat’ te spelen. De speler moet meer punten (inclusief roem) hebben dan elk van de andere spelers. Dus niet noodzakelijkwijs 81 plus 1. Lukt dit dan krijgt iedere speler zijn eigen punten (inclusief roem) bijgeschreven. Lukt dit niet en is de speler ‘nat’, dan gaat hij honderd punten achteruit en krijgt een kruis achter zijn naam. Als een niet-spelende speler geen slag krijgt, gaat ook hij 100 punten achteruit (en krijgt een kruis achter zijn naam).

Winnaar
Winnaar is degene die als eerste 1500 punten haalt..
Omdat de Ronde van Lesbos zich over meerdere dagen afspeelt, is de puntentelling aangepast. Zo krijgt de winnaar van een ‘dagkoers’ tien punten, nummer twee vijf en nummer drie geen punten. Van deze punten worden nog het aantal kruizen afgetrokken. Verder kunnen aan bepaalde rondjes extra punten worden toegekend. Denk aan ‘bergritten’ waarbij je aan bepaalde partijtjes extra punten toekent.
Je fantasie bepaalt de koers!

Beginopstelling Ronde van Lesbos

bottom of page